Et primtal er et tal større end 1, som ikke kan fremkomme ved at gange to mindre numre. Men hvilke primtal findes der egentlig?
Her finder du en nem overskuelig liste over de forskellige primtal.

Tal primtal matematik

Et primtal er et tal over 1, der ikke kan heldivideres med andre tal end sig selv og 1. Med andre ord kan tallet ikke opstå ved at gange to mindre tal.

Liste af primtal

Primtallene under 100 hedder

 • 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

Primtal fra 100 til 200

 • 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199

Primtal op til 1.000

 • 211    223    227    229 
  233    239    241    251    257    263    269    271    277    281 
  283    293    307    311    313    317    331    337    347    349 
  353    359    367    373    379    383    389    397    401    409 
  419    421    431    433    439    443    449    457    461    463 
  467    479    487    491    499    503    509    521    523    541 
  547    557    563    569    571    577    587    593    599    601 
  607    613    617    619    631    641    643    647    653    659 
  661    673    677    683    691    701    709    719    727    733 
  739    743    751    757    761    769    773    787    797    809 
  811    821    823    827    829    839    853    857    859    863 
  877    881    883    887    907    911    919    929    937    941 
  947    953    967    971    977    983    991    997

Hvad er det største primtal, der findes?

 • Det største primtal i verden blev udregnet i 2017
 • Det starter med 4 og slutter på 1
 • Tallet har yderligere 23.249.423 andre cifre.
 • Det nye primtal kaldes M77232917

Andre artikler