Hvis du leder efter et biord til den helt rette sammenhæng, finder du her en liste over alle biord på dansk. Du kan også læse, hvad et biord egentlig er.

Hvad er de danske biord?

De danske biord, som er kerneord – også kaldet de ægte biord, er:

Her er tale om alle biord, som ikke er lavet ved at sætte endelser på andre ord. Det kaldes de ægte.

A: af
aldrig
alene
allerede
alligevel
alt
altid
altså

B: bag
bagefter
bare
blot
bort
både

C: cirka

D: dels
dengang
der
derefter
derfor
dermed
desuden
desværre

E: efter
efterhånden
egentlig
ellers
endelig
endnu
engang
enten

F: fat
for
frem
før

G: ganske
gerne

H: heller
hellere
helst
hen
her
herhjemme
hertil
hjem
hjemme
hverken
hvor
hvordan
hvorfor

I: igen
ikke
imellem
ind
inde
inden
især

J: jo

K: kun

L: lige
længe

M: med
midt
mon
måske

N: naturligvis
ned
nemlig
netop
nok
nu
nær
næsten

O: ofte
også
om
omkring
op
oppe
over
overalt

P: pludselig

R: ret

S: sammen
samtidig
selv
selvfølgelig
siden
slet
snart
stadig
straks

således

T: til
tilbage
tit
tværs

U: ud
ude
uden

V: vel
videre
vidt

Sproget.dk har denne glimrende liste over alle biord, også de sammensatte, såkaldt uægte biord.

Hvad er et biord?

Biord fortæller om på hvilken måde, noget sker. Der findes forskellige slags

  • Sted biord (fx deroppe, her, herhen…)
  • Tids biord (fx snart, dengang, bagefter…)
  • Årsags biord (fx ellers, nemlig, altså…)
  • Spørge biord (fx hvornår, hvor, hvorfor…)
  • Måde biord (fx gerne, måske, desværre…)

Biord kaldes også adverbier.

Danske biord – helt kort

Der findes en lang række biord, men mange er sammensatte. Der er cirka 100 ægte danske biord.

Relaterede artikler